W przestrzeni biurowej znajdują się różnego rodzaju szafki, biurka czy krzesła. Choć powszechnie wiadomo, jakie jest ich przeznaczenie, to ich odpowiednie zaksięgowanie czasami może sprawiać trudność. Czy meble biurowe stanowią element środków trwałych? Tego dowiesz się z dalszej treści artykułu. Sprawdź koniecznie!

Co to jest majątek trwały?

Zgodnie z definicją przez środki trwałe należy rozumieć takie elementy przedsiębiorstwa, które wyróżniają się długim okresem użytkowania (co najmniej 1 rok). Są to najczęściej wszelkiego rodzaju maszyny, budynki oraz wyposażenie firmy. Aby zaklasyfikować je do danych aktywów, muszą one dodatkowo:

  • być kompletne,
  • zdatne do użytku,
  • wykorzystywane do działalności przedsiębiorstwa,
  • stanowić własność lub współwłasność firmy.

Czy meble należą do majątku trwałego?

Do rzeczowych składników majątku trwałego należą także meble biurowe pod warunkiem, że spełniają wyżej wymienione warunki. W praktyce mogą jednak występować pewne trudności z prawidłowym zakwalifikowaniem tego rodzaju wyposażania. Dotyczy to na przykład kompletów wypoczynkowych. Zgodnie z wykładnią prawa można uznać poszczególne części zestawu mebli za oddzielny składnik środków trwałych, jeśli spełniają swoje funkcje pojedynczo.

Amortyzacja środków trwałych

Jeśli meble biurowe należą do majątku trwałego oraz ich wartość początkowa przekracza określoną sumę, to można przeprowadzić ich amortyzację. Polega ona na rozłożeniu wydatku w czasie poprzez dokonywanie corocznych odpisów. Dzięki temu przedsiębiorstwo zwiększa koszty prowadzenia działalności i w konsekwencji odprowadza mniejszy podatek do Urzędu Skarbowego. Jeśli jednak wartość nabytego składnika jest niższa niż 10 tys., dokonuje się tylko jednorazowego rozliczenia. Szczegółowe zasady odpisów amortyzacyjnych określa ustawa.

Podsumowanie

Kupując wysokiej jakości meble, możesz nie tylko odpowiednio zaaranżować przestrzeń biurową, ale również obniżyć wysokość podatków. Stanowią one bowiem składnik majątku trwałego i podlegają amortyzacji. Zamów więc regały do Twojego biura i ciesz się z wygody ich użytkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *